SPF

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi được sở hữu và điều hành bởi L'Oréal USA, Inc. (gọi chung là "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi").  Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản sử dụng") trước khi sử dụng dịch vụ. CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ, TÍNH NĂNG, NỘI DUNG, ỨNG DỤNG, TIỆN ÍCH LIÊN QUAN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP ("TRANG WEB") HOẶC BẤT KỲ GIAO DỊCH MUA NÀO BẠN THỰC HIỆN.

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho tất cả người dùng của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, người dùng là người đóng góp nội dung, thông tin và các tài liệu hoặc dịch vụ khác trên Trang web. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, thì bạn không có quyền truy cập, xem, tải xuống hoặc sử dụng Trang web hoặc mua bất kỳ mỹ phẩm nào và theo đó, bạn không nên làm như vậy.

Chúng tôi có thể theo quyết định riêng của mình thay đổi, thêm hoặc xóa các phần của các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào trên cơ sở tiếp theo. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản sử dụng này để biết các thay đổi trước khi sử dụng Trang web và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng này cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ thay đổi nào.

Sự riêng tư

Chúng tôi đã phát triển Chính sách bảo mật để thông báo cho bạn về các hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn có thể tìm thấy Chính sách bảo mật, được kết hợp vào các Điều khoản sử dụng này, trên trang chủ của chúng tôi và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật.

Điều khoản sử dụng chung

Trừ khi có ghi chú khác, các sản phẩm và dịch vụ trên Trang web chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp, phi thương mại và tuân thủ tất cả các luật quốc tế, liên bang, tiểu bang và địa phương. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng, tái tạo, phân phối, thiết kế đối chiếu, sửa đổi, sao chép, xuất bản, hiển thị, truyền tải, điều chỉnh, khung, liên kết, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, cấp phép hoặc theo bất kỳ cách nào khai thác nội dung của Trang web.

Đủ điều kiện

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn (a) trên độ tuổi trưởng thành hợp pháp trong khu vực tài phán cư trú của bạn, (b) trước đây chưa bị đình chỉ hoặc xóa khỏi Trang web, (c) không có nhiều hơn một (1) tài khoản tại bất kỳ thời điểm nào cho Trang web; (d) bạn sẽ chỉ cung cấp cho chúng tôi thông tin đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ nếu bạn đăng ký tài khoản và / hoặc Đơn đặt hàng (được định nghĩa bên dưới). Nếu chúng tôi tin hoặc nghi ngờ rằng thông tin của bạn không đúng sự thật, chính xác, hiện tại hoặc đầy đủ hoặc nghi ngờ việc sử dụng gian lận trang web thông qua bất kỳ công cụ tự động nào hoặc bằng cách khác, chúng tôi có thể từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) và (e) rằng bạn có đầy đủ quyền lực và thẩm quyền để tham gia vào Điều khoản sử dụng và khi làm như vậy sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn là đảng.

Tài khoản của bạn

Khi bạn tạo Tài khoản, bạn được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email của mình và chọn mật khẩu (gọi chung là "Thông tin tài khoản" của bạn), mật khẩu mà bạn không được chuyển cho hoặc chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu ai đó truy cập Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi bằng Thông tin tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ dựa vào Thông tin tài khoản đó và sẽ cho rằng thực sự bạn hoặc đại diện của bạn đang truy cập Trang web và Dịch vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả việc sử dụng Thông tin Tài khoản của bạn và tất cả các Đơn đặt hàng và hoạt động xảy ra trong hoặc liên quan đến Tài khoản. Không giới hạn bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động, khi thấy cần thiết hoặc hợp lý, để đảm bảo tính bảo mật của Trang web và Tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, chấm dứt Tài khoản của bạn, thay đổi mật khẩu của bạn hoặc yêu cầu thông tin bổ sung để ủy quyền giao dịch trên Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bất kỳ người dùng nào truy cập Trang web hoặc Dịch vụ theo Thông tin tài khoản của bạn, nếu được bạn thực hiện, sẽ bị coi là vi phạm các Điều khoản sử dụng này. Bạn không được sử dụng Tài khoản của bất kỳ ai khác bất cứ lúc nào mà không có sự cho phép của chủ Tài khoản. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn biết rằng Thông tin Tài khoản của bạn đang được sử dụng mà không được phép. Bạn đồng ý không đăng ký nhiều Hơn một Tài khoản, đăng ký Tài khoản thay mặt cho một cá nhân khác ngoài chính bạn mà không có sự cho phép của cá nhân đó hoặc đăng ký Tài khoản thay mặt cho bất kỳ nhóm hoặc tổ chức nào.

Nội dung người dùng

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến của người dùng, thông tin và đệ trình. Ngoài ra, bạn và những người dùng khác của Trang web theo thời gian có thể có cơ hội đăng trên Trang web một số ý tưởng, khái niệm, thông tin, dữ liệu, văn bản, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, nhận xét về sản phẩm của chúng tôi, quảng cáo và các tài liệu hoặc sự kiện quảng cáo khác, sự kiện, lời khuyên, "mẹo", ý kiến và tài liệu khác (gọi chung là "Nội dung người dùng "). Theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, tất cả Nội dung người dùng mà bạn đăng trên Trang web này sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền đối với bạn và có thể được bạn và / hoặc những người dùng khác của Trang web này xem. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và những người được cấp phép của chúng tôi được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn gửi cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ và nội dung bằng cách sử dụng thông tin đó mà không cần bất kỳ khoản tín dụng, thông báo, phê duyệt hoặc bồi thường nào cho bạn.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng những người dùng khác sẽ không sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng Nội dung người dùng mà bạn chia sẻ. Do đó, nếu bạn có ý tưởng hoặc thông tin mà bạn muốn giữ bí mật và / hoặc không muốn người khác sử dụng, đừng đăng nó trên Trang web. Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bất kỳ người dùng nào lạm dụng hoặc chiếm đoạt bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng trên Trang web.

Đánh giá đệ trình

Chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh danh tính của bất kỳ người dùng nào khi họ được kết nối với Trang web hoặc giám sát Nội dung Người dùng đã được cung cấp bởi người dùng. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể hoặc không thể sàng lọc trước, giám sát, xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa Nội dung Người dùng được đăng bởi bạn và những người dùng khác trên Trang web. Chúng tôi và những người được chỉ định của chúng tôi có quyền sửa đổi, di chuyển, từ chối, chặn hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo. Chúng tôi và những người được chỉ định của chúng tôi cũng có quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý là cần thiết để (i) đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ, (ii) thực thi các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong tài liệu này, (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (iv) phản hồi các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng Trang web và công chúng.

Hành vi người dùng

Bằng cách đăng Nội dung Người dùng trong hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ truyền thông hoặc dịch vụ tương tác nào khác có thể có sẵn cho bạn trên hoặc thông qua Trang web theo thời gian, bạn đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất và / hoặc tổ chức mà Từ đó Nội dung Người dùng đó bắt nguồn. Hơn nữa, bạn đồng ý không truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng này. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của bạn liên quan đến Trang web.

Ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng Trang web để: (a) tải lên, đăng, e-mail hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung Người dùng nào không chính xác, bất hợp pháp, có hại, đe dọa, xấu hổ, lạm dụng, quấy rối, có hại, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, xúc phạm, xúc phạm, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc chứa hoặc mô tả ảnh khỏa thân hoặc mô tả rõ ràng hoặc đồ họa hoặc tài khoản về các hành vi tình dục hoặc bạo lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, ngôn ngữ tình dục có tính chất bạo lực hoặc đe dọa nhắm vào một cá nhân hoặc nhóm cá nhân khác) hoặc không phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi; (b) làm hại bất kỳ người nào dưới bất kỳ hình thức nào; (c) tải lên, đăng, e-mail hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung Người dùng nào (i) làm nạn nhân, quấy rối, hạ thấp hoặc đe dọa một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân trên cơ sở bất kỳ phân loại không thể chấp nhận nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, quyền công dân, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh hoặc khuyết tật; (ii) vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào; và (iii) bạn không có quyền truyền tải theo bất kỳ luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin trí tuệ, độc quyền hoặc bí mật được học hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ việc làm hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ); (d) tải lên, đăng, e-mail hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp, sâu máy tính, bom logic hoặc chương trình nào khác được thiết kế hoặc nhằm làm gián đoạn, vô hiệu hóa, làm hỏng, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của Trang web hoặc bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc bất kỳ hoạt động phá hoại tương tự nào khác; (e) truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống, dữ liệu, mật khẩu hoặc thông tin nào khác; (f) can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web hoặc máy chủ hoặc mạng được liên kết với Trang web hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được liên kết với Trang web; (g) cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào và bất kỳ quy tắc, quy định, lệnh, chỉ thị nào và những thứ tương tự có hiệu lực pháp luật; (h) tải lên, đăng, e-mail hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, cấu thành hoặc sẽ khuyến khích, hành vi hoặc hành vi tội phạm có thể làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (i) cho các mục đích thương mại, bao gồm, nhưng không giới hạn, gửi bất kỳ tài liệu nào để gây quỹ hoặc để quảng bá, quảng cáo hoặc chào mời bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào; (j) lôi kéo người khác tham gia hoặc trở thành thành viên của bất kỳ dịch vụ trực tuyến thương mại nào khác hoặc nhóm hoặc tổ chức trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác; (k) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, bao gồm bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào cho chúng tôi (bao gồm cả tên người dùng giả) hoặc tạo bất kỳ tài khoản nào cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn; (l) gửi giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ người nào; hoặc (m) vi phạm Chính sách quyền riêng tư. Vi phạm bất kỳ điều nào đã nói ở trên có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức giấy phép truy cập hoặc sử dụng Trang web của bạn và có thể khiến bạn phải chịu các hình phạt của tiểu bang và liên bang cũng như các hậu quả pháp lý khác. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng sẽ không có nghĩa vụ, điều tra việc bạn sử dụng Trang web để (1) xác định xem có vi phạm Điều khoản sử dụng đã xảy ra hay (2) tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ.

Không có xác nhận

Chúng tôi không kiểm soát Nội dung người dùng được đăng trên Trang web và do đó, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm về Nội dung người dùng hoặc tính trung thực, chính xác, độ tin cậy, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của nó. Chúng tôi không xác định xem Nội dung Người dùng có vi phạm quyền của người khác hay không và chúng tôi không kiểm soát việc Liệu Nội dung Người dùng có bản chất mà bạn hoặc những người dùng khác có thể thấy xúc phạm hay không. Nội dung người dùng bao gồm ý kiến, tuyên bố và nội dung khác của bên thứ ba, không phải chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin và quan điểm được thể hiện bởi bạn và những người dùng khác trong Nội dung Người dùng xuất hiện trên Trang web không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi hoặc của các nhà cung cấp nội dung, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, các tổ chức liên kết hoặc có liên quan của chúng tôi và chúng tôi không hỗ trợ hoặc xác nhận bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web.

Quyền sử dụng nội dung người dùng của chúng tôi

Bạn không phải gửi bất cứ thứ gì cho chúng tôi, nhưng nếu bạn chọn gửi bất kỳ Nội dung Người dùng nào lên Trang web, nó sẽ được coi là không độc quyền và không bí mật và có thể được chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi hoặc những người khác sử dụng mà không bị hạn chế. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ và tất cả các quyền trong và đối với Nội dung Người dùng mà bạn gửi và rằng việc chúng tôi đăng và sử dụng công khai Nội dung Người dùng đó sẽ không vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền riêng tư, quyền công khai nào, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác. Bằng cách gửi, gửi, đăng, tải lên, sửa đổi hoặc cung cấp thông tin, tài liệu hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác cho chúng tôi bao gồm Cả Nội dung Người dùng, cho dù được yêu cầu hay không được yêu cầu, bạn cấp cho chúng tôi và những người được chỉ định của chúng tôi quyền và giấy phép miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, không hạn chế, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền và hoàn toàn có thể chuyển nhượng, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và giấy phép để sử dụng, sao chép, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, cải thiện, phân phối, thương mại hóa, thực hiện hoặc hiển thị Nội dung Người dùng đó (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và / hoặc để kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, mục đích quảng cáo và quảng cáo, sao chép, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng bài mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý nào của bạn hoặc thông báo, tín dụng và / hoặc bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Theo đây, bạn cũng làm và sẽ cấp cho mỗi người dùng Trang web một giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung Người dùng của bạn thông qua Trang web và sử dụng, chỉnh sửa, sửa đổi, tái tạo, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung Người dùng đó. Chúng tôi và những người được chỉ định của chúng tôi cũng có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, sử dụng tên người dùng của bạn (và tên thật, hình ảnh, chân dung hoặc thông tin nhận dạng khác, nếu được cung cấp liên quan đến Nội dung Người dùng), thành phố và tiểu bang liên quan đến việc phát sóng, in ấn, trực tuyến hoặc sử dụng hoặc xuất bản Nội dung Người dùng của bạn. Chúng tôi và những người được chỉ định của chúng tôi có thể sử dụng hoặc chuyển giao, xóa hoặc định đoạt bất kỳ và tất cả Nội dung người dùng mà không bị hạn chế và người dùng Trang web sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào cho bất kỳ việc sử dụng, chuyển giao hoặc định đoạt Nội dung Người dùng nào của chúng tôi. Bất kể dữ liệu nhận dạng cá nhân đã nói ở trên, nếu có, được bao gồm trong Nội dung người dùng sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Vật liệu truyền

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải Trang web có thể liên quan đến (a) việc truyền qua các mạng khác nhau và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xóa hoặc không lưu trữ các bài đăng hoặc thông tin khác do bạn hoặc những người dùng khác của Trang web gửi.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thu hoạch, thu thập hoặc lưu trữ thông tin về người dùng Trang web hoặc Nội dung người dùng hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào không phù hợp với mục đích của Trang web hoặc cho mục đích truyền tải hoặc tạo điều kiện truyền tải quảng cáo không mong muốn, thư rác hoặc thông tin liên lạc điện tử hàng loạt hoặc hàng loạt. Bạn không được: (i) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt (theo quyết định riêng của chúng tôi) một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi; (ii) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Trang web; (iii) bỏ qua bất kỳ biện pháp nào chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc các phần của trang web (hoặc các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác được kết nối với Trang web); (iv) chạy bất kỳ hình thức trả lời tự động hoặc "thư rác" nào trên Trang web; (v) sử dụng phần mềm, thiết bị thủ công hoặc tự động hoặc các quy trình khác để "thu thập dữ liệu" hoặc "thu thập dữ liệu" bất kỳ trang nào của Trang web; hoặc (vi) thu hoạch hoặc thu thập bất kỳ nội dung nào từ Trang web.

Tính khả dụng của sản phẩm

Tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Trang web và các mô tả về các sản phẩm và dịch vụ đó, có thể thay đổi tùy theo vị trí và thời gian.

Tự động nạp tiền

Trang web này có thể cung cấp cho bạn cơ hội đăng ký để tự động điền vào giao dịch mua của bạn. Đăng ký của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi bạn hủy nó. Một khoản phí định kỳ (bằng số lượng sản phẩm được chọn để bổ sung tự động) sẽ tự động được tính vào thẻ tín dụng của bạn mỗi khi đơn đặt hàng được giao. Lịch trình vận chuyển sẽ theo tần suất bạn yêu cầu khi bạn chọn sản phẩm. Không có thời hạn tối thiểu của đăng ký và không có nghĩa vụ mua tối thiểu.

Đơn đặt hàng, cấm bán lại

Mặc dù thông lệ của chúng tôi là xác nhận đơn đặt hàng qua email, nhưng việc nhận được xác nhận đơn đặt hàng qua email không cấu thành việc chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng hoặc xác nhận của chúng tôi về đề nghị bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi có quyền, mà không cần thông báo trước, giới hạn số lượng đặt hàng trên bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và / hoặc từ chối dịch vụ cho bất kỳ khách hàng nào. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xác minh thông tin trước khi chấp nhận và / hoặc vận chuyển bất kỳ đơn đặt hàng nào.

Tất cả các đơn đặt hàng được vận chuyển được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển. Điều này có nghĩa là rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với các mặt hàng đó sẽ được chuyển cho bạn khi chúng tôi giao hàng cho hãng vận chuyển.

Bạn không được mua bất kỳ mặt hàng nào từ trang web này để bán lại bởi bạn hoặc bất kỳ người nào khác. Giá hiển thị trên trang web được báo bằng đô la Mỹ và chỉ có hiệu lực và có hiệu lực ở Hoa Kỳ. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy các đơn đặt hàng đã đặt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đơn đặt hàng mà (các) sản phẩm được liệt kê ở mức giá không chính xác bất kể đơn đặt hàng đã được xác nhận hay thẻ tín dụng của bạn bị tính phí. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị tính phí cho giao dịch mua và đơn đặt hàng của bạn bị hủy, chúng tôi sẽ cấp tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web và tất cả nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài viết, văn bản khác, hình ảnh, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, tài liệu video, tài liệu âm thanh, bao gồm các tác phẩm âm nhạc và bản ghi âm, phần mềm, biểu trưng, tiêu đề, nhân vật, tên, đồ họa và biểu tượng nút, ngoại trừ Nội dung người dùng (gọi chung là "Tài liệu độc quyền"), được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Hoa Kỳ, cũng như các công ước quốc tế và luật pháp của các quốc gia khác. Tài liệu độc quyền được sở hữu hoặc kiểm soát bởi L'Oréal hoặc bởi các bên khác đã cung cấp quyền đối với L'Oréal.

Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản Sử dụng này hoặc không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi, bạn không được và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng, xuất bản, sao chép, hiển thị, trình diễn công khai, tạo các tác phẩm phái sinh từ, thiết kế đối chiếu hoặc dịch ngược, tháo rời, phân phối, cấp phép, chuyển nhượng, bán, sao chép, đăng, nhập vào cơ sở dữ liệu, tải lên, truyền tải hoặc sửa đổi Tài liệu Độc quyền hoặc bất kỳ phần nào của chúng, cho bất kỳ mục đích nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, phương pháp hoặc quy trình nào hiện đã biết hoặc được phát triển sau này. Việc sửa đổi các tài liệu xuất hiện trên Trang web hoặc sử dụng các tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác là vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu khác của chúng tôi.

Khiếu nại liên quan đến vi phạm bản quyền

L'Oréal tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của họ và tin rằng bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc nội dung nào khác trên Trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số ("DMCA") bằng cách cung cấp cho Đại lý Bản quyền của chúng tôi thông tin sau bằng văn bản (xem 17 U.S.C § 512 (c) (3) để biết thêm chi tiết):

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
 • Xác định tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó;
 • Nhận dạng tài liệu bị khiếu nại là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu;
 • Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ email của bạn;
 • Một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
 • Một tuyên bố, theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo trên là chính xác và bạn đang hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của một quyền độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
 • Nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu được nêu ở trên, thông báo DMCA của bạn có thể không có hiệu lực. Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi để nhận thông báo về hành vi xâm phạm bị khiếu nại là:

  Đại lý DMCA c / o L'Oréal USA Legal Department10 Hudson Yards501 West 30 StreetNew York, NY 10001 [email protected]

  Sau khi nhận được thông báo hiệu quả về hành vi xâm phạm bị khiếu nại, chúng tôi sẽ xử lý và điều tra khiếu nại và, nếu thích hợp, sẽ hành động nhanh chóng để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị khiếu nại là vi phạm. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước hợp lý ngay lập tức để thông báo cho người dùng tải lên rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa theo yêu cầu của bạn.

  Quy trình thông báo này không giới hạn khả năng của L'Oréal trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào khác hoặc theo đuổi bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà L'Oréal có thể có để giải quyết các khiếu nại về vi phạm.

  Chấm dứt tài khoản:

  Chính sách của chúng tôi là chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, tài khoản hoặc quyền truy cập của những người dùng liên tục vi phạm bản quyền.

  Chấm dứt tài khoản

  Trong những trường hợp thích hợp, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn cho Trang web và bất kỳ hoặc tất cả các trang web liên kết nếu bạn là người vi phạm nhiều lần. Nếu bạn tin rằng người dùng là người vi phạm nhiều lần, vui lòng làm theo hướng dẫn ở trên để liên hệ với Đại lý bản quyền của chúng tôi và cung cấp thông tin đầy đủ để chúng tôi xác minh rằng người dùng đó là người vi phạm nhiều lần.

  Các trang web và liên kết của bên thứ ba

  Bạn có thể liên kết đến các Trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên của bên thứ ba trên Internet từ Trang web và Trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên của bên thứ ba có thể chứa các liên kết đến Trang web (gọi chung là "Trang web được liên kết"). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính khả dụng, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu khác của bất kỳ Trang web được liên kết nào như vậy hoặc bất kỳ liên kết bổ sung nào có trong đó và việc chúng tôi bao gồm các liên kết đến Trang web được liên kết trên Trang web không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt bất kỳ tài liệu nào có trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web được liên kết. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, với bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc nhân dịp tạo hoặc sử dụng Trang web được liên kết hoặc thông tin hoặc tài liệu được truy cập thông qua các Trang web được liên kết này.

  Người bán bên thứ ba

  Trang web có thể cho phép bạn đặt hàng và nhận các sản phẩm, thông tin và dịch vụ từ các doanh nghiệp không thuộc sở hữu hoặc điều hành của chúng tôi. Việc mua hàng, thanh toán, bảo hành, đảm bảo, giao hàng, bảo trì và tất cả các vấn đề khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin, ý kiến hoặc lời khuyên được đặt hàng hoặc nhận được từ các doanh nghiệp đó chỉ là giữa bạn và các doanh nghiệp đó. Chúng tôi không xác nhận, bảo đảm hoặc đảm bảo các sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ không phải là một bên tham gia hoặc theo bất kỳ cách nào chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin đó hoặc để đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch của bạn.

  Chúng tôi là người tham gia Chương trình liên kết Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện để chúng tôi kiếm phí bằng cách liên kết với Amazon.com và các trang web liên kết.

  Quảng cáo, tài trợ, đồng khuyến mãi và các quan hệ đối tác khác

  Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba trên Trang web, bao gồm cả liên quan đến đồng khuyến mãi, tài trợ và các thỏa thuận hợp tác tương tự khác. Chúng tôi không xác nhận hoặc đại diện và không chịu trách nhiệm về sự an toàn, chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy, tính toàn vẹn hoặc tính hợp pháp của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ được quảng cáo nào như vậy.

  Cuộc thi

  Trang web này đôi khi có thể chứa các cuộc thi cung cấp giải thưởng hoặc yêu cầu bạn gửi tài liệu hoặc thông tin về bản thân. Mỗi cuộc thi có các quy tắc riêng, bạn phải đọc và đồng ý trước khi có thể tham gia.

  Sự kiện

  Bạn có thể được mời hoặc yêu cầu tham dự các sự kiện mà chúng tôi tài trợ hoặc các sự kiện được tổ chức bởi các thành viên và người dùng khác của Trang web mà không liên quan đến chúng tôi theo bất kỳ cách nào (gọi chung là "Sự kiện"). Việc bạn tham gia vào bất kỳ Sự kiện nào đều do bạn tự chịu rủi ro.

  Dịch vụ tư vấn video 1 kèm 1

  Trang web này có thể cho phép bạn sử dụng tính năng tư vấn video với các công cụ tự động, tư vấn trực tiếp với cố vấn làm đẹp hoặc cả hai. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý cho phép kích hoạt máy ảnh của mình để kết nối các công cụ tự động, tư vấn trực tiếp với cố vấn làm đẹp hoặc cả hai. Tư vấn qua video là một trải nghiệm trực tiếp và sẽ không được ghi lại.

  Khi tham gia tư vấn trực tiếp với cố vấn làm đẹp, cố vấn làm đẹp có thể trả lời các câu hỏi của bạn, giới thiệu sản phẩm và, nếu có, cho phép bạn dùng thử hầu như các sản phẩm trong quá trình tư vấn trực tiếp. Bạn sẽ có thể xem các sản phẩm được giới thiệu trong quá trình trải nghiệm và bạn có thể mua sắm và mua sản phẩm sau khi tư vấn qua video kết thúc. Để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm và lời khuyên tốt nhất, cố vấn làm đẹp được thông báo về trang bạn đã tư vấn khi bạn kết nối với dịch vụ này.

  Bằng cách sử dụng các tính năng tư vấn qua video, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này và tuân thủ các quy định của Nó, bao gồm các điều khoản liên quan đến Hành vi của Người dùng.

  Sử dụng phần mềm

  Chúng tôi có thể cung cấp phần mềm để bạn tải xuống hoặc sử dụng. Phần mềm như vậy sẽ phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép đi kèm với nó. Nếu không có thỏa thuận cấp phép nào được trình bày cho bạn cùng với phần mềm, thì giấy phép sau đây, ngoài các điều khoản khác của các Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối việc bạn sử dụng phần mềm đó. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để cài đặt phần mềm trên bất kỳ máy tính nào. Phần mềm được bảo vệ bởi bản quyền và các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi. Bạn không được: (i) sao chép, bán, phân phối lại, cho thuê, cho thuê hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc bất kỳ quyền hạn chế nào mà bạn nhận được dưới đây; (ii) kết hợp nó hoặc bất kỳ phần nào của nó vào một sản phẩm khác; (iii) đảo ngược kỹ thuật, giải mã, dịch ngược hoặc tháo rời phần mềm hoặc cố gắng lấy mã nguồn hoặc các ý tưởng hoặc thuật toán cơ bản của phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ ứng dụng hoặc tiện ích nào (trừ khi được pháp luật cho phép rõ ràng); (iv) xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển giao và/hoặc phát hành phần mềm, công nghệ liên quan hoặc bất kỳ sản phẩm nào của chúng, cho bất kỳ mục đích sử dụng cuối cùng nào được quy định hoặc cho bất kỳ quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân nào bị quy định (bất cứ nơi nào có trụ sở), mà không có sự cho phép thích hợp từ Hoa Kỳ và / hoặc chính phủ nước ngoài; (v) sửa đổi, dịch, điều chỉnh hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm theo bất kỳ cách nào hoặc xóa các thông báo độc quyền trong phần mềm. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định có hiệu lực liên quan đến việc bạn sử dụng phần mềm. Bạn không được cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ điều nào bị cấm trong đoạn này.

  Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của bạn và cập nhật nó để cải thiện hiệu suất và khả năng của nó. Nếu bạn tắt phần mềm trong quá trình cập nhật tự động hoặc can thiệp vào việc cài đặt bản cập nhật, phần mềm có thể bị hỏng và / hoặc ngừng hoạt động.

  Chấm dứt

  Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web, xóa hồ sơ của bạn và bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn đã đăng trên Trang web và / hoặc cấm bạn sử dụng hoặc truy cập Trang web (hoặc bất kỳ phần, khía cạnh hoặc tính năng nào của Trang web) vì bất kỳ lý do gì, hoặc không có lý do, bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi, có hoặc không có thông báo cho bạn, có hiệu lực ngay lập tức, điều này có thể dẫn đến việc tịch thu và phá hủy tất cả thông tin liên quan đến bạn và các hoạt động của bạn liên quan đến Trang web. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo hướng dẫn trên Trang web. Bất kỳ khoản phí nào được thanh toán dưới đây đều không được hoàn lại. Trong trường hợp chấm dứt, bạn vẫn sẽ bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản Sử dụng này.

  Luật điều chỉnh; Thông tin chung

  Chúng tôi kiểm soát và vận hành Trang web từ các văn phòng của chúng tôi ở Bang New York, Hoa Kỳ. Mặc dù chúng tôi mời khách truy cập từ khắp nơi trên thế giới truy cập Trang web, khách truy cập thừa nhận rằng Trang web và tất cả các hoạt động có sẵn trên và thông qua Trang web, được điều chỉnh bởi luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và luật pháp của Tiểu bang New York. Chúng tôi không tuyên bố rằng các tài liệu trên Trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

  Bạn đồng ý rằng luật pháp của Tiểu bang New York, ngoại trừ xung đột của các quy tắc luật pháp và các Điều khoản sử dụng này, Chính sách bảo mật của chúng tôi và bất kỳ chính sách nào khác được đăng theo thời gian trên Trang web áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web sẽ chi phối việc bạn sử dụng Trang web. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng Trang web có thể phải tuân theo các luật địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế khác. Bạn đồng ý rõ ràng rằng quyền tài phán độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với chúng tôi (hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi) hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc bạn sử dụng Trang web nằm ở các tòa án của Hạt New York, Tiểu bang New York, và bạn đồng ý thêm và đồng ý rõ ràng với việc thực hiện quyền tài phán cá nhân tại các tòa án của Quận New York, Tiểu bang New York, liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào như vậy và bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến chúng tôi hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cán bộ, giám đốc, nhà cung cấp viễn thông và nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

  Trọng tài

  Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng L'Oréal USA hoặc một trong các chi nhánh của nó theo quyết định riêng của mình, có thể yêu cầu rằng: (1) bất kỳ và tất cả các tranh chấp và nguyên nhân của hành động liên quan đến hoặc liên quan đến các Điều khoản này, Trang web và các dịch vụ liên quan sẽ được giải quyết riêng lẻ, mà không cần dùng đến bất kỳ hình thức khởi kiện tập thể nào và độc quyền bằng trọng tài cuối cùng và ràng buộc theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ và được tổ chức tại AAA văn phòng khu vực gần người tham gia nhất; (2) Đạo luật Trọng tài Liên bang sẽ chi phối việc giải thích, thực thi và tất cả các thủ tục tố tụng tại trọng tài đó; và (3) phán quyết về phán quyết trọng tài đó có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn đang từ bỏ quyền khởi kiện hoặc ra tòa để khẳng định hoặc bảo vệ quyền lợi của mình theo hợp đồng này.

  Một phiên bản in của Điều khoản sử dụng và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện tương tự như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu được tạo và duy trì ở dạng in.

  Các Điều khoản Sử dụng này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Trang web và bất kỳ Nội dung Người dùng nào và thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời (cho dù bằng miệng, bằng văn bản hay điện tử) giữa bạn và chúng tôi liên quan đến những vấn đề đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, phần còn lại của Điều khoản sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, ràng buộc và có thể thực thi. Việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ khía cạnh nào bất kỳ quyền nào được quy định trong tài liệu này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do kết quả của các Điều khoản Sử dụng này và không bên nào có bất kỳ thẩm quyền nào dưới bất kỳ hình thức nào để ràng buộc bên kia trong bất kỳ khía cạnh nào.

  Thông báo

  Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản Sử dụng này, tất cả các thông báo theo Điều khoản Sử dụng này sẽ được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được đưa ra hợp lệ khi nhận được, nếu được gửi hoặc gửi trực tiếp bằng thư được chứng nhận hoặc bảo đảm, yêu cầu trả lại biên lai; khi biên lai được xác nhận bằng điện tử, nếu được truyền qua fax hoặc email; hoặc ngày sau khi nó được gửi, nếu được gửi để giao hàng vào ngày hôm sau bằng dịch vụ giao hàng qua đêm được công nhận.

  Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản Sử dụng này, tất cả các thông báo theo Điều khoản Sử dụng này sẽ được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được đưa ra hợp lệ khi nhận được, nếu được gửi hoặc gửi trực tiếp bằng thư được chứng nhận hoặc bảo đảm, yêu cầu trả lại biên lai; khi biên lai được xác nhận bằng điện tử, nếu được truyền qua fax hoặc email; hoặc ngày sau khi nó được gửi, nếu được gửi để giao hàng vào ngày hôm sau bằng dịch vụ giao hàng qua đêm được công nhận.

  Các Điều khoản Sử dụng này được cập nhật lần cuối vào tháng 01 năm 2021.

Message
Download Chrome