SPF

Chính sách bảo mật

CẬP NHẬT: THÁNG BA, 2022

Mọi thứ chúng tôi làm và dữ liệu chúng tôi thu thập đều nhằm mục đích mang đến cho bạn trải nghiệm làm đẹp tốt hơn.

 • Với các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi được cá nhân hóa
 • Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và lựa chọn của bạn. Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào
 • Chúng tôi không bán dữ liệu của bạn
 • Chúng tôi yêu cầu các đối tác tuân thủ luật pháp và bảo vệ thông tin của bạn
 • Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và cập nhật các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của mình vì việc duy trì lòng tin của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi.

Chính sách bảo mật chi tiết của chúng tôi bên dưới mô tả các loại thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn, từ các tương tác của bạn với chúng tôi (trên các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, công cụ kỹ thuật số (gọi chung là "Trang web") và quảng cáo của chúng tôi), cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó và quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng của chúng tôi. Chính sách này chỉ dành cho người tiêu dùng và khách truy cập trang web của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Khách truy cập từ các quốc gia khác nên truy cập trang web thương hiệu L'Oréal cho phần của bạn trên thế giới. Ngoài ra còn có một chính sách riêng biệt nằm trên trang web L'Oréal Careers cho các đơn xin việc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong các tùy chọn được liệt kê ở cuối thông báo này.

Chính sách bảo mật này không bao gồm thông tin mà bạn gửi trên các trang web, ứng dụng, nền tảng xã hội của bên thứ ba ("Nền tảng"). Ví dụ: nếu bạn đăng nội dung nào đó trên Facebook, Twitter hoặc You Tube, thông tin đó sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư trên các Nền tảng đó.

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU

L'Oréal thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, từ sự tham gia của bạn với các trang web và nền tảng thương hiệu, quảng cáo, phương tiện truyền thông và từ các bên thứ ba có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin đó. Để biết danh sách các loại thông tin chúng tôi thu thập, vui lòng xem Cách chúng tôi thu thập thông tin (Hoa Kỳ) bên dưới.

TẠI SAO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Mọi thứ chúng tôi làm và dữ liệu chúng tôi thu thập đều nhằm mục đích mang lại trải nghiệm làm đẹp cho cuộc sống của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu trong gia đình thương hiệu L'Oréal USA để liên lạc với bạn về các sản phẩm, dịch vụ làm đẹp của chúng tôi, trả lời các câu hỏi và tạo ra trải nghiệm tốt hơn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cho quảng cáo và truyền thông phù hợp.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua một phương thức (ví dụ: từ một trang web, quảng cáo kỹ thuật số của chúng tôi) với một phương pháp khác (ví dụ: sự kiện ngoại tuyến). Chúng tôi làm điều này để có cái nhìn đầy đủ hơn về sở thích của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp của chúng tôi, do đó, cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn và với nhiều tùy chỉnh hơn và các sản phẩm làm đẹp tốt hơn.

Để biết danh sách các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, vui lòng xem Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu bên dưới.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba (nhà cung cấp, đại lý và doanh nghiệp) giúp chúng tôi điều hành các trang web, hoạt động kinh doanh và bán lẻ sản phẩm của mình để thúc đẩy sứ mệnh làm đẹp của L'Oréal.Chúng tôi không bán dữ liệu của bạn. Mặc dù chúng tôi không bán thông tin cá nhân, chúng tôi có thể tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ của mình với các biện pháp kiểm soát như cấm tái sử dụng hoặc bán để ngăn chặn gian lận, để hoàn thành giao dịch theo yêu cầu của bạn, khi luật pháp hoặc chính quyền yêu cầu và trong trường hợp bán hoặc tổ chức lại công ty của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi chia sẻ thông tin, vui lòng xem Cách chúng tôi chia sẻ thông tin bên dưới.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, nhắn tin SMS, email tiếp thị và thông báo đẩy.

Để biết thêm thông tin về các lựa chọn của bạn, vui lòng xem "Quyền riêng tư, Lựa chọn của bạn", bên dưới.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHI TIẾT

Cách chúng tôi thu thập thông tin (Hoa Kỳ)

L'Oréal thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin từ sự tương tác của bạn với các Trang web, quảng cáo và phương tiện truyền thông của chúng tôi, và thông tin từ các bên thứ ba có quyền chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua một phương pháp (ví dụ: từ một trang web, tương tác quảng cáo kỹ thuật số) với một phương pháp khác (ví dụ: sự kiện ngoại tuyến). Chúng tôi làm điều này để có được cái nhìn đầy đủ hơn về sở thích cho các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp của chúng tôi, do đó, cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn và với nhiều tùy chỉnh hơn và các sản phẩm làm đẹp tốt hơn.

Dưới đây là một số ví dụ về các loại thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng:

Các loại thông tin cá nhân Ví dụ
Số nhận dạng
 • Tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Số điện thoại di động
 • Giá trị nhận dạng trực tuyến
 • Địa chỉ Giao thức Internet
 • Địa chỉ email
 • Tên tài khoản
 • Xử lý xã hội hoặc biệt danh
 • Số nhận dạng thiết bị
Internet hoặc hoạt động mạng tương tự
 • Lịch sử duyệt web
 • Lịch sử tìm kiếm
 • Thông tin về tương tác của Bạn với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo
 • Dữ liệu thiết bị và cảm biến thông minh
Thông tin thanh toán
 • Thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
 • Thông tin để xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận
Các đặc điểm được bảo vệ hợp pháp
 • Tuổi (40 tuổi trở lên)
 • Chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia
 • Tình trạng hôn nhân
 • Giống
Thông tin mua hàng
 • Các sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được hoặc được xem xét
 • Lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu thụ khác (ví dụ: thói quen làm đẹp, mối quan tâm về làm đẹp)
 • Hoạt động khách hàng thân thiết và quy đổi
 • Thông tin tài khoản
 • Hồ sơ dịch vụ khách hàng
 • Nội dung do người dùng tạo
Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin vị trí chung cho biết vị trí thực tế chung của bạn hoặc thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP hoặc mã zip)
 • Thông tin chính xác về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi (hoặc bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi) thu thập thông tin đó
Thông tin hình ảnh âm thanh
 • Ảnh bạn tải lên hoặc chia sẻ với chúng tôi
 • Video CCTV được ghi lại tại các cơ sở của chúng tôi
 • Bản ghi âm của trung tâm cuộc gọi
 • Hình ảnh video
Chuyên nghiệp hoặc liên quan đến việc làm
 • Nghề nghiệp/ nghề nghiệp
 • Thông tin xác thực chuyên nghiệp (ví dụ: giấy phép chuyên nghiệp)
Thông tin khác được coi là thông tin cá nhân*

* Một số thông tin trong danh mục này cũng được đề cập trong các danh mục khác.

 • Tên
 • Tuổi
 • Chữ ký (bao gồm chữ ký điện tử)
 • Đặc điểm vật lý hoặc mô tả
 • Thông tin thanh toán
 • Địa chỉ
 • Bằng lái xe; số ID tiểu bang
 • Số điện thoại
 • Giáo dục
 • Việc làm
 • Thông tin y tế/sức khỏe
Các suy luận được rút ra từ bất kỳ danh mục thông tin cá nhân nào trong số này
 • Vẻ đẹp và sở thích liên quan
 • Đặc trưng
 • Các hành vi trong và ngoài trang web
 • Mô hình mua hàng
 • Nhân khẩu
 • Gia đình

Nguồn dữ liệu

Chúng tôi có được các loại dữ liệu được liệt kê ở trên từ các loại nguồn sau:

Thông tin cá nhân bạn cung cấp

Khi bạn tạo tài khoản trên trang web L'Oréal, mua hàng với chúng tôi (trực tuyến hoặc tại cửa hàng), tham gia chương trình khách hàng thân thiết, tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc quà tặng, chia sẻ ảnh, video hoặc đánh giá sản phẩm, gọi cho Trung tâm Chăm sóc Người tiêu dùng của chúng tôi, đăng ký để nhận ưu đãi hoặc email hoặc tương tác với chúng tôi theo cách khác, chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Thông tin này bao gồm Thông tin cá nhân (thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng bạn là một cá nhân) như tên, tay cầm trên mạng xã hội, email, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng và thông tin thanh toán (chẳng hạn như số tài khoản hoặc số thẻ tín dụng) và thông tin khác được mô tả trong biểu đồ trên. Nếu bạn sử dụng tính năng trò chuyện trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn chia sẻ trong quá trình tương tác. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về sở thích làm đẹp của bạn, việc bạn sử dụng Trang web, nhân khẩu học và sở thích của chúng tôi để chúng tôi có thể tùy chỉnh trải nghiệm làm đẹp của bạn.

Nếu bạn sử dụng một trong các tính năng thử ảo của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ (các) hình ảnh của bạn, ví dụ: nếu bạn sử dụng chia sẻ xã hội để gửi hình ảnh của mình cho bạn bè hoặc đăng trực tuyến hoặc nếu bạn lưu hình ảnh đó vào hồ sơ của mình.

Bạn cũng có thể đăng ký và đăng nhập vào Trang web của chúng tôi hoặc các tính năng trò chuyện bằng tài khoản mạng xã hội của bạn, chẳng hạn như Facebook hoặc Google. Các nền tảng này có thể yêu cầu bạn cho phép chia sẻ một số thông tin nhất định với chúng tôi (ví dụ: tên, giới tính, ảnh hồ sơ) và tất cả thông tin được chia sẻ theo chính sách bảo mật của họ. Bạn có thể kiểm soát thông tin mà chúng tôi nhận được bằng cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn do nền tảng truyền thông xã hội có liên quan cung cấp.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập

Chúng tôi tự động thu thập một số dữ liệu khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin bằng các phương tiện tự động như thông qua cookie, pixel, nhật ký máy chủ web, đèn hiệu web và các công nghệ khác được mô tả bên dưới. Thông tin được thu thập thông qua các phương tiện tự động bao gồm số nhận dạng (ví dụ: địa chỉ IP, ID thiết bị, ID cookie, số nhận dạng quảng cáo di động), vị trí địa lý, thông tin thương mại và hoạt động internet hoặc mạng (ví dụ: lịch sử duyệt web và tìm kiếm, tương tác với các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi).

Cookie và các công nghệ khác: Trang web, ứng dụng, email và quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác như thẻ pixel và đèn hiệu web. Những công nghệ này được sử dụng giúp chúng tôi (1) ghi nhớ thông tin của bạn để bạn không phải nhập lại thông tin đó, (2) theo dõi và hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với Trang web của chúng tôi, (3) điều chỉnh Trang web và quảng cáo của chúng tôi theo sở thích của bạn, (4) quản lý và đo lường khả năng sử dụng của Trang web, (5) hiểu hiệu quả của nội dung của chúng tôi, (6) nâng cao Trang web và các dịch vụ làm đẹp của chúng tôi, và (7) bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của Trang web của chúng tôi. Trang web của chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ khác để giúp theo dõi các mặt hàng bạn đưa vào giỏ hàng của mình, bao gồm cả khi bạn đã từ bỏ giỏ hàng của mình và thông tin này được sử dụng để xác định thời điểm gửi lời nhắc giỏ hàng (bao gồm cả tin nhắn qua SMS).

Cookie:

Đây là những loại cookie để theo dõi chúng tôi sử dụng trên trang web của mình:

 1. Cookie thiết yếu: Những cookie này (hoặc các công nghệ tương tự) rất cần thiết để trang web hoạt động, quản lý tính bảo mật của trang web (bao gồm cả để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận) hoặc cung cấp quyền truy cập vào các tính năng và chức năng trên trang web. Chúng thường được đặt để đáp ứng các hành động yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn quyền riêng tư của bạn, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Chúng cũng cho phép nâng cao chức năng trang web và cá nhân hóa. Những cookie này (hoặc các công nghệ tương tự) rất cần thiết để trang web hoạt động, cung cấp quyền truy cập vào các tính năng và chức năng trên trang web và không thể tắt. Chúng thường được đặt để đáp ứng các hành động yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn quyền riêng tư của bạn, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Chúng cũng được sử dụng liên quan đến chức năng của trang web, như dịch vụ trò chuyện trên web, đề xuất sản phẩm, sắp xếp dự đoán, tìm kiếm sản phẩm và hệ thống nhận xét và xếp hạng. Chúng có thể được thiết lập bởi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi sử dụng. Các nhà cung cấp các dịch vụ này có thể sử dụng cookie phân tích của riêng họ (hoặc các công nghệ tương tự) để đo lường hiệu suất của các dịch vụ này. Bạn có thể sử dụng cài đặt của trình duyệt để chặn hoặc cảnh báo bạn về các cookie này, nhưng một số phần của trang web có thể không hoạt động bình thường.
 2. Cookie phân tích: Những cookie này (hoặc các công nghệ tương tự), bao gồm Cả Google Analytics, cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web của mình. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này cho các mục đích liên quan đến quảng cáo. Chúng giúp chúng tôi biết trang nào phổ biến nhất và ít phổ biến nhất và xem cách khách truy cập di chuyển trên trang web. Chúng tôi sử dụng Tính năng quảng cáo của Google Analytics để chia sẻ thông tin với Google về việc bạn sử dụng trang web này nhằm cho phép chúng tôi cung cấp quảng cáo hoặc nội dung có liên quan và được cá nhân hóa cho bạn trên các trang web khác. Chúng tôi đã bật các Tính năng quảng cáo Google Analytics sau: Tiếp thị lại với Google Analytics, Báo cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google, Báo cáo nhân khẩu học và sở thích của Google Analytics và các dịch vụ tích hợp yêu cầu Google Analytics thu thập dữ liệu cho mục đích quảng cáo, bao gồm thu thập dữ liệu thông qua cookie tiếp thị và số nhận dạng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google Analytics xử lý thông tin tại đây: Điều khoản sử dụng Google AnalyticsChính sách bảo mật của Google. Bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt Google Analytics có sẵn tại đây cho phép bạn tắt Google Analytics trên tất cả các trang web.
 3. Cookie tiếp thị: Những cookie này (hoặc các công nghệ tương tự) có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng chúng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn nhằm hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan (đối với chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo khác) trên các trang web khác hoặc với các thiết bị khác được kết nối với bạn (quảng cáo trên nhiều thiết bị). Để biết thêm thông tin về cookie tiếp thị, vui lòng xem "

  Quảng cáo và lựa chọn dựa trên sở thích, bên dưới. Để biết thông tin về cách quản lý cookie, vui lòng xem "Lựa chọn", bên dưới.I. Số nhận dạng thiết bị: Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi tự động có thể thu thập địa chỉ IP, số nhận dạng quảng cáo di động hoặc thông tin nhận dạng duy nhất khác ("Số nhận dạng thiết bị") cho máy tính, thiết bị di động, công nghệ hoặc thiết bị khác (gọi chung là "Thiết bị") mà bạn sử dụng để truy cập Trang web hoặc trên các trang web của bên thứ ba xuất bản quảng cáo của chúng tôi. Số nhận dạng thiết bị là một số được tự động gán cho Thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc máy chủ của nó và máy tính của chúng tôi nhận dạng Thiết bị của bạn bằng Mã định danh thiết bị của nó. Đối với thiết bị di động, Số nhận dạng thiết bị là một chuỗi số và chữ cái duy nhất được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn để xác định số và chữ cái đó. Chúng tôi có thể sử dụng Số nhận dạng thiết bị để quản lý Trang web, giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, phân tích xu hướng, theo dõi chuyển động trang web của người dùng, giúp xác định bạn và giỏ hàng của bạn, cung cấp quảng cáo và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi. Hầu hết các thiết bị di động sẽ cho phép bạn tắt tính năng chia sẻ hoặc đặt lại Mã nhận dạng thiết bị.

Các công nghệ khác:

 1. Số nhận dạng thiết bị: Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi tự động có thể thu thập địa chỉ IP, số nhận dạng quảng cáo di động hoặc thông tin nhận dạng duy nhất khác ("Số nhận dạng thiết bị") cho máy tính, thiết bị di động, công nghệ hoặc thiết bị khác (gọi chung là "Thiết bị") mà bạn sử dụng để truy cập Trang web hoặc trên các trang web của bên thứ ba xuất bản quảng cáo của chúng tôi. Số nhận dạng thiết bị là một số được tự động gán cho Thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc máy chủ của nó và máy tính của chúng tôi nhận dạng Thiết bị của bạn bằng Mã định danh thiết bị của nó. Đối với thiết bị di động, Số nhận dạng thiết bị là một chuỗi số và chữ cái duy nhất được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn để xác định số và chữ cái đó. Chúng tôi có thể sử dụng Số nhận dạng thiết bị để quản lý Trang web, giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, phân tích xu hướng, theo dõi chuyển động trang web của người dùng, giúp xác định bạn và giỏ hàng của bạn, phân phối quảng cáo và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi. Hầu hết các thiết bị di động sẽ cho phép bạn tắt tính năng chia sẻ hoặc đặt lại Mã nhận dạng thiết bị.
 2. Dịch vụ/Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Một số ứng dụng và công cụ dành cho thiết bị di động của chúng tôi cung cấp các dịch vụ chọn tham gia, vị trí địa lý và thông báo đẩy. Dịch vụ vị trí địa lý cung cấp nội dung và dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như công cụ định vị cửa hàng, thời tiết địa phương, ưu đãi khuyến mại và nội dung được cá nhân hóa khác. Thông báo đẩy có thể bao gồm giảm giá, lời nhắc hoặc thông tin chi tiết về các sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi tại địa phương. Hầu hết các thiết bị di động đều cho phép bạn tắt dịch vụ định vị hoặc thông báo đẩy. Nếu bạn bật dịch vụ định vị, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bộ định tuyến Wi-fi gần bạn nhất và ID di động của các tháp gần bạn nhất để cung cấp nội dung và dịch vụ dựa trên vị trí
 3. Phân tích trong cửa hàng: Chúng tôi có thể sử dụng một số dịch vụ không dây tại cửa hàng nhất định (chẳng hạn như mạng Wi-Fi và đèn hiệu Bluetooth) để tự động thu thập thông tin về khách truy cập vào cửa hàng của chúng tôi. Bộ định tuyến Wi-Fi của chúng tôi thu thập một số dữ liệu nhất định từ các thiết bị di động tương tác với bộ định tuyến, bao gồm thông tin về thiết bị di động của bạn (chẳng hạn như Địa chỉ MAC và dữ liệu cường độ tín hiệu). Đèn hiệu Bluetooth là các thiết bị nhỏ phát tín hiệu Bluetooth để ánh xạ các thiết bị di động hỗ trợ Bluetooth gần đó. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu thu thập được từ các dịch vụ không dây tại cửa hàng này để cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động như lưu lượng truy cập và cách khách hàng di chuyển qua các cửa hàng của chúng tôi.
 4. Pixel: Trong một số email của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các URL nhấp qua sẽ đưa bạn đến nội dung trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thẻ pixel để hiểu xem email của chúng tôi được đọc hay mở. Chúng tôi sử dụng việc học hỏi từ thông tin này để cải thiện thông điệp của mình, giảm tần suất tin nhắn cho bạn hoặc xác định sự quan tâm đến nội dung chúng tôi chia sẻ.

Thông tin từ bên thứ ba: Chúng tôi nhận thông tin từ các đối tác bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà xuất bản chạy quảng cáo của chúng tôi và các nhà bán lẻ giới thiệu sản phẩm của chúng tôi. Thông tin này bao gồm dữ liệu tiếp thị và nhân khẩu học (bao gồm số nhận dạng, thông tin thương mại và mua hàng), thông tin phân tích (bao gồm cả thông tin trực tuyến), vị trí địa lý và bản ghi ngoại tuyến, cũng như các suy luận. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các công ty khác thu thập hoặc tổng hợp thông tin từ cơ sở dữ liệu có sẵn công khai hoặc nếu bạn đồng ý cho phép họ sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Đây có thể là thông tin không xác định về các mẫu mua hàng, vị trí của người mua sắm và các trang web mà người tiêu dùng của chúng tôi quan tâm. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về những người dùng có chung sở thích hoặc thuộc tính (ví dụ: tóc được xử lý màu) để tạo "phân khúc" của người dùng, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn và tiếp thị cho khách hàng của mình. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn như một phần của các phân đoạn liên quan đến sức khỏe về các tình trạng không nhạy cảm như da khô.

Nền tảng xã hội. Bạn cũng có thể tương tác với các thương hiệu của chúng tôi, sử dụng trò chuyện hoặc thử các tính năng, ứng dụng, đăng nhập vào các trang web của chúng tôi thông qua các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook (bao gồm cả Instagram) hoặc Google. Khi bạn tương tác với nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc các nền tảng, plugin, tích hợp hoặc ứng dụng của bên thứ ba khác, các nền tảng này có thể yêu cầu bạn cho phép chia sẻ một số thông tin nhất định với chúng tôi (ví dụ: tên, giới tính, ảnh hồ sơ, lượt thích, sở thích, thông tin nhân khẩu học). Thông tin đó được chia sẻ với chúng tôi theo chính sách bảo mật của nền tảng bên thứ ba. Bạn có thể kiểm soát thông tin mà chúng tôi nhận được bằng cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn do nền tảng truyền thông xã hội có liên quan cung cấp.

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin?

Tất cả mọi thứ chúng tôi làm, và dữ liệu chúng tôi thu thập, là để theo đuổi việc mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cho việc làm đẹp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tùy chỉnh và cung cấp tốt hơn từ các thương hiệu L'Oréal USA. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin để:

 • cung cấp nội dung, dịch vụ, quảng cáo và ưu đãi phù hợp và được cá nhân hóa, bao gồm dựa trên đặc điểm và sở thích làm đẹp của bạn
 • trả lời các câu hỏi và tương tác với bạn
 • cung cấp tin tức, email và các thông tin liên lạc được yêu cầu khác từ chúng tôi
 • quản lý và quản lý tư cách thành viên tài khoản hoặc chương trình khách hàng thân thiết của bạn
 • quản lý mọi cuộc thi, chương trình khuyến mãi, khảo sát, rút thăm trúng thưởng, quà tặng hoặc nội dung bạn chọn tham gia
 • xác minh danh tính của bạn và phát hiện và ngăn chặn gian lận
 • liên hệ với bạn, gửi thông báo về những thay đổi đối với chính sách của L'Oréal USA
 • quản lý đơn đặt hàng của bạn, thực hiện các giao dịch mua sản phẩm và xử lý thanh toán
 • iên hệ với bạn, gửi thông báo về những thay đổi đối với chính sách của L'Oréal USA
 • gửi cho bạn thông tin tiếp thị, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với 'hồ sơ' của bạn, dựa trên thông tin cá nhân mà chúng tôi biết về bạn và sở thích của bạn
 • cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu (ví dụ: kiểm tra ảo các sản phẩm của chúng tôi, thông báo về thời điểm sản phẩm còn hàng trở lại)
 • phân tích việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để cải thiện hiệu quả của các Trang web, cửa hàng, dịch vụ khách hàng và dịch vụ sản phẩm của chúng tôi
 • cảnh giác thẩm mỹ - thu thập, đánh giá và giám sát các báo cáo về các sự kiện không mong muốn trong hoặc sau khi sử dụng sản phẩm
 • tiến hành nghiên cứu và phân tích phân tích bao gồm thông qua khảo sát người tiêu dùng và các hoạt động nghiên cứu thị trường khác
 • phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
 • cho phép đăng nhập, chia sẻ và sử dụng nội dung của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội
 • cung cấp dịch vụ vận chuyển và các phần thưởng khác từ các nhà cung cấp bên thứ ba đã chọn của bạn (chẳng hạn như ShopRunner)
 • đăng nội dung của bạn và đánh giá của người tiêu dùng trên Trang web, các trang truyền thông xã hội của chúng tôi và các trang web của bên thứ ba có liên quan bán lẻ hoặc giới thiệu các thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi
 • duy trì tính bảo mật của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống của chúng tôi
 • thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi và tuân thủ luật pháp hiện hành
 • bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi hoặc quyền, tài sản và sự an toàn của người khác
 • Đối với quản trị công ty, bao gồm sáp nhập, mua lại và thoái vốn

Khi chúng tôi gửi hoặc hiển thị thông tin liên lạc hoặc nội dung được cá nhân hóa, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để tạo ra các suy luận về bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn như được mô tả ở trên và chúng tôi tập trung dữ liệu này và phân tích nó để đánh giá và cố gắng xác định sở thích hoặc sở thích cá nhân của bạn. Sau đó, chúng tôi gửi hoặc hiển thị thông tin liên lạc hoặc nội dung phù hợp với các tùy chọn, sở thích hoặc nhu cầu này.

Đối với các mục đích bảo mật các giao dịch, chẳng hạn như mua hàng và các nội dung gửi khác, được đặt thông qua các trang web/ứng dụng/thiết bị của chúng tôi chống lại gian lận và chiếm đoạt, chúng tôi sử dụng (các) giải pháp của nhà cung cấp bên thứ ba. Quá trình phát hiện gian lận này có thể hoàn toàn tự động hoặc có thể liên quan đến sự can thiệp của con người khi một người đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn có thể (i) gặp phải sự chậm trễ trong việc xử lý đơn đặt hàng /yêu cầu của mình trong khi giao dịch của bạn đang được xem xét; và (ii) bị giới hạn hoặc loại trừ khỏi lợi ích của dịch vụ nếu xác định được rủi ro gian lận.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không bán Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

Các bên thứ ba thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ:

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các mục đích trên, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc hỗ trợ hoạt động kỹ thuật của Trang web của chúng tôi; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin; các nhà cung cấp phân tích và nghiên cứu; các nhà cung cấp hỗ trợ và giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và kỹ thuật số như lắng nghe xã hội, dịch vụ định vị cửa hàng, chương trình khách hàng thân thiết và quản trị chương trình, quản lý danh tính, xếp hạng và đánh giá, dịch vụ lấy mẫu và đổi thưởng, CRM, phân tích trang web và các công cụ quản lý nội dung do người dùng tạo; các nhà cung cấp phòng chống gian lận, pháp lý, tuân thủ và quản lý rủi ro; các nhà cung cấp dịch vụ xử lý đơn hàng thực hiện xử lý đơn đặt hàng, giao dịch và thanh toán, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng; các đại lý và nhà cung cấp tiếp thị, quảng cáo, kỹ thuật số và truyền thông xã hội giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo, tiếp thị và chiến dịch, để phân tích hiệu quả của chúng và quản lý liên hệ và câu hỏi của bạn;, phương tiện truyền thông xã hội hoặc các bên thứ ba khác tham gia hoặc quản lý các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, khảo sát của chúng tôi hoặc cung cấp hỗ trợ tiếp thị hoặc quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba để giúp chúng tôi xác định các tùy chọn trực tuyến của bạn, bao gồm cả quảng cáo mà bạn tương tác. Dữ liệu này có thể được khớp với thông tin mà chúng tôi xử lý về bạn để cung cấp trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng các trang web và sản phẩm của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này cho các mục đích kinh doanh nội bộ của họ, chẳng hạn như cải tiến quy trình hoặc sản phẩm, nhưng không được phép sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị độc lập của riêng họ hoặc các mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin không xác định, chẳng hạn như số liệu thống kê tổng hợp hoặc thông tin sử dụng, với các bên thứ ba.

Các danh mục Thông tin được chia sẻ (tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của giao dịch kinh doanh) bao gồm số nhận dạng, hoạt động internet hoặc mạng, dữ liệu vị trí địa lý, thông tin mua hàng, phân loại được bảo vệ, thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm, thông tin nghe nhìn, các loại thông tin cá nhân khác, thông tin vị trí địa lý, thông tin thanh toán, thông tin khác và các suy luận được tạo ra từ các loại thông tin nêu trên.

Thỏa thuận của bạn để thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ:

Liên quan đến quảng cáo hoặc Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhận thông tin và / hoặc ưu đãi tiếp thị từ người khác hoặc đồng ý với việc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba, bao gồm các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ thông tin (số nhận dạng, Internet hoặc hoạt động mạng tương tự, thông tin thương mại, suy luận) thông qua cookie và các công nghệ tương tự với các mạng tiếp thị và quảng cáo của bên thứ ba và phương tiện truyền thông xã hội để phục vụ bạn các quảng cáo phù hợp và được cá nhân hóa khi bạn cho phép sử dụng cookie (và các công nghệ tương tự) thông qua trình quản lý cookie của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý chia sẻ Thông tin Cá nhân của mình với bên thứ ba, thông tin đó sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật và thực tiễn kinh doanh của bên thứ ba đó.

Thông tin cá nhân cũng có thể được chia sẻ để hoàn tất giao dịch mà bạn yêu cầu. Ví dụ: các khoản thanh toán được thực hiện thông qua giao dịch mua thông qua một số Trang web của chúng tôi được hoàn tất bằng hệ thống thanh toán trực tuyến của bên thứ ba. Ngoài ra, một số Trang web của chúng tôi có thể cung cấp cơ hội đăng nội dung trong một diễn đàn công khai. Ví dụ: cung cấp xếp hạng và bài đánh giá. Nếu bạn quyết định gửi thông tin trong các diễn đàn công khai này, thông tin sẽ được công khai.

Một số Trang web của chúng tôi có các tính năng như plugin, tiện ích hoặc các công cụ khác do bên thứ ba cung cấp. Các công cụ này thu thập số nhận dạng cùng với internet hoặc hoạt động mạng tương tự. Nếu bạn tương tác với các plugin, tiện ích con hoặc các công cụ khác như vậy, thông tin bổ sung có thể được chia sẻ. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tính năng "thích" của Facebook, Facebook có thể đăng ký sự thật rằng bạn đã 'thích' một sản phẩm và có thể đăng thông tin đó lên Facebook. Việc sử dụng thông tin không chịu sự điều chỉnh của thông báo về quyền riêng tư này.

Chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi chia sẻ thông tin với các tổ chức và chi nhánh khác của Tập đoàn L'Oréal, công ty mẹ của chúng tôi. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh của mình, chúng tôi có thể bán hoặc mua tài sản. Nếu một thực thể khác mua lại chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc tài sản liên quan đến Trang web, Thông tin Cá nhân và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi đã thu thập có thể được tiết lộ cho tổ chức đó như một trong những tài sản được chuyển nhượng. Ngoài ra, nếu bất kỳ thủ tục phá sản hoặc tổ chức lại nào được đưa ra bởi hoặc chống lại chúng tôi, tất cả thông tin đó có thể được coi là tài sản của chúng tôi và do đó có thể được bán hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Tiết lộ pháp l: L'Oréal USA có thể chuyển và tiết lộ thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân về bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi đã thu thập, cho các bên thứ ba để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; khi chúng tôi thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu; theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ tiến hành điều tra; để xác minh hoặc thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc các chính sách hiện hành khác; để ứng phó với trường hợp khẩn cấp; hoặc bằng cách khác để bảo vệ quyền, tài sản, sự an toàn hoặc bảo mật của các bên thứ ba, khách truy cập vào Trang web của chúng tôi hoặc công chúng.

Quyền riêng tư của bạn, lựa chọn của bạn

Bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình và hủy đăng ký dịch vụ email từ các thương hiệu của chúng tôi bằng cách: (i) sửa đổi thông tin người dùng đã đăng ký của bạn trên Trang web; (ii) gửi cho chúng tôi e-mail đến địa chỉ email được liệt kê trong Liên hệ với chúng tôi nằm ở cuối thông báo này; hoặc (iii) làm theo hướng dẫn hủy đăng ký trong thông tin liên lạc mà bạn nhận được.

Theo việc lưu giữ hồ sơ thông thường của chúng tôi, chúng tôi có thể xóa một số hồ sơ nhất định có chứa Thông tin Cá nhân mà bạn đã gửi qua Trang web. Chúng tôi không có nghĩa vụ lưu trữ Thông tin Cá nhân đó vô thời hạn và từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc phá hủy Thông tin Cá nhân đó. Ngoài ra, bạn nên lưu ý rằng không phải lúc nào cũng có thể xóa hoàn toàn hoặc xóa tất cả thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi mà không có một số dữ liệu còn lại vì sao lưu và các lý do khác.

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không còn sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua một trong các phương thức được liệt kê trong Liên hệ với chúng tôi nằm ở cuối Thông báo về Quyền riêng tư này. Chúng tôi không kiểm soát một số cài đặt và tùy chọn quyền riêng tư nhất định được duy trì bởi các đối tác truyền thông xã hội của chúng tôi như Facebook và Twitter. Nếu bạn muốn thay đổi các cài đặt và tùy chọn đó, bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập trang cài đặt của trang web truyền thông xã hội thích hợp.

DI ĐỘNG

Bạn có thể chọn không nhận thông báo đẩy bất cứ lúc nào và cho phép L'Oréal USA truy cập dữ liệu vị trí bằng cách điều chỉnh các quyền trong thiết bị di động của bạn. Bạn có thể dừng tất cả việc thu thập thêm thông tin của các ứng dụng di động của chúng tôi bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng di động. Xin lưu ý rằng nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng di động khỏi thiết bị di động của mình, mã định danh duy nhất được liên kết với thiết bị di động của bạn sẽ tiếp tục được lưu trữ. Nếu bạn cài đặt lại ứng dụng trên cùng một thiết bị di động, chúng tôi sẽ có thể liên kết lại mã định danh này với các giao dịch và hoạt động trước đó của bạn.

BÁNH QUY; QUẢNG CÁO DỰA TRÊN SỞ THÍCH VÀ LỰA CHỌN

Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie, bạn có thể quản lý tùy chọn cookie của mình bằng cách nhấp vào nút "Cài đặt cookie" nằm ở cuối trang chủ của trang web. Bạn không thể tắt các cookie cần thiết. Chúng tôi sử dụng một số dịch vụ phân tích nhất định, chẳng hạn như Google Analytics, để thu thập thông tin về lượt truy cập trang web hoặc việc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics, bao gồm cả việc chọn không tham gia Google Analytics, hãy nhấp vào đây.

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie, cho phép bạn chọn có chấp nhận nó hay không; hoặc đặt trình duyệt của bạn tự động từ chối bất kỳ cookie nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số tính năng và dịch vụ trên Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường vì chúng tôi có thể không nhận ra và liên kết bạn với tài khoản của bạn. Ngoài ra, các ưu đãi chúng tôi cung cấp khi bạn ghé thăm chúng tôi có thể không liên quan đến bạn hoặc phù hợp với sở thích của bạn. Để tìm hiểu thêm về cookie, vui lòng truy cập https://www.allaboutcookies.org.

Chúng tôi sử dụng các công ty bên thứ ba để phân phát quảng cáo, đo lường hiệu suất và mức độ tương tác với quảng cáo của chúng tôi, cung cấp thông tin phân tích, ưu tiên và sở thích. Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp mạng quảng cáo, nền tảng xã hội, nhà tài trợ và/hoặc nhà cung cấp phân tích này có thể sử dụng công nghệ theo dõi của riêng họ để nắm bắt thông tin về thiết bị, việc sử dụng và tương tác trực tuyến của bạn.

Chúng tôi có thể nhận ra thông tin của bạn trên các thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng hoặc đăng nhập từ đó (ví dụ: máy tính hoặc thiết bị di động). Chúng tôi có thể nhận ra rằng một ID cookie (tức là từ máy tính) có thể được kết nối với một thiết bị khác (tức là điện thoại thông minh) bằng ID thiết bị hoặc đăng nhập. Điều này có thể dẫn đến việc bạn tìm kiếm một trong các sản phẩm của chúng tôi trên một thiết bị nhưng nhìn thấy quảng cáo sau đó cho sản phẩm đó trên một thiết bị khác. Bằng cách biết một người hoặc hộ gia đình đang sử dụng thiết bị nào sẽ giúp chúng tôi giới hạn số lần bạn có thể thấy cùng một quảng cáo trên các thiết bị khác nhau.  Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập từ thiết bị của bạn với thông tin khác mà chúng tôi có về bạn, chẳng hạn như thông tin tài khoản, dịch vụ, lịch sử giao dịch và tương tác với các trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu thông qua Trang chọn không tham gia sáng kiến quảng cáo mạng (NAI). Các tùy chọn dành riêng cho thiết bị, vì vậy nếu bạn sử dụng nhiều Thiết bị, bạn nên chọn không tham gia trên từng thiết bị. Bạn cũng có thể chọn không tham gia một số chương trình quảng cáo được nhắm mục tiêu nhất định bằng cách nhấp vào biểu tượng Lựa chọn quảng cáo xuất hiện trên chân trang Trang web của chúng tôi và có thể xuất hiện trên quảng cáo của chúng tôi. Ngay cả khi bạn chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn vẫn có thể thấy quảng cáo của chúng tôi trong khi bạn đang duyệt, nhưng chúng có thể không được nhắm mục tiêu đến bạn dựa trên sở thích của bạn.

Một số mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook), cho phép bạn thực hiện các lựa chọn quảng cáo, giới hạn việc thu thập dữ liệu và xóa lịch sử của bạn trên nền tảng đó. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã cung cấp các liên kết đến một số mạng xã hội:

Facebook - https://www.facebook.com/ceravevietnamofficial/

Tiktok- https://www.tiktok.com/@cerave.vietnam_official?_t=8UsJOmALdze&_r=1

ĐỒNG Ý VÀ CHỌN KHÔNG THAM GIA TIN NHẮN VĂN BẢN /SMS

Nếu bạn chọn, bạn có thể cung cấp số điện thoại di động của mình để nhận thông báo tin nhắn văn bản từ các cửa hàng hoặc trang web của chúng tôi để nhận thông tin sản phẩm và / hoặc sự kiện, mẹo hoặc khuyến mãi. Bạn đồng ý rằng bằng cách cung cấp số điện thoại di động của mình, bạn hoàn toàn đồng ý nhận tin nhắn văn bản tiếp thị tự động từ chúng tôi đến số điện thoại di động được cung cấp. Không cần sự đồng ý để mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Cước phí tin nhắn và dữ liệu sẽ được áp dụng và bạn nên kiểm tra cước phí của nhà cung cấp dịch vụ di động của mình. Bạn có thể chọn không nhận thêm thông tin tiếp thị bằng văn bản bằng cách nhắn tin STOP đến số SMS mà L'Oréal USA sử dụng để liên hệ với bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi ký hợp đồng để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hoạt động trên, nhưng chúng tôi sẽ không chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tin nhắn văn bản được phân phối thông qua các nhà cung cấp mạng di động bên thứ ba và do đó, chúng tôi không thể kiểm soát các yếu tố nhất định liên quan đến việc gửi tin nhắn. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động của người nhận, có thể không thể truyền tin nhắn văn bản đến người nhận thành công; nội dung cũng không có sẵn trên tất cả các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không yêu cầu hoặc đảm bảo tính khả dụng hoặc hiệu suất của dịch vụ này, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý đối với sự chậm trễ truyền tải hoặc lỗi tin nhắn.

QUYỀN TẠI CALIFORNIA CỦA BẠN:

Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) cung cấp cho cư dân California các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Phần này mô tả các quyền của bạn và cách bạn có thể gửi yêu cầu của mình cho chúng tôi. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân.

Truy cập thông tin

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong 12 tháng qua, bao gồm:

 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập
 • Danh mục nguồn thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập
 • Mục đích kinh doanh của chúng tôi để thu thập thông tin cá nhân
 • Các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân đó
 • Thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn

Xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và giữ lại, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được của bạn, chúng tôi sẽ xóa (và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng ngoại lệ.

Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa trong trường hợp việc lưu giữ thông tin là cần thiết cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: dữ liệu có thể cần được lưu giữ để:

 1. Hoàn thành giao dịch bán hàng mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân (chẳng hạn như việc bán các sản phẩm làm đẹp của chúng tôi cho bạn)
 2. Theo dõi khiếu nại của người tiêu dùng hoặc các vấn đề về sản phẩm
 3. Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp
 4. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 5. Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp hợp lý với kỳ vọng của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi

Gửi yêu cầu

Chỉ bạn hoặc một người đã đăng ký với Ngoại trưởng California mà bạn ủy quyền hành động thay mặt bạn, mới có thể đưa ra yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được thay mặt cho con chưa thành niên của bạn.

Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được phải:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý bạn là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền của cư dân California muốn đưa ra yêu cầu.

Chúng tôi có thể không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để đưa ra yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Việc đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được không yêu cầu bạn tạo tài khoản với chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin email mà bạn đã sử dụng để tương tác với chúng tôi hoặc đăng ký khách hàng thân thiết, gửi email hoặc mua hàng cùng với thông tin khác mà bạn gửi (chẳng hạn như thông tin liên hệ như tên, địa chỉ, số điện thoại) và thông tin chúng tôi có trong hệ thống của chúng tôi, để giúp xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để đưa ra yêu cầu và xác nhận rằng thông tin của bạn nằm trong hệ thống của chúng tôi. Thông tin được cung cấp để gửi yêu cầu sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích yêu cầu.

Bạn có thể chỉ định một đại lý để thay mặt bạn gửi yêu cầu. Chúng tôi sẽ cần đại lý cung cấp cho chúng tôi sự cho phép đã ký của bạn để hành động thay mặt bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trực tiếp với chúng tôi và xác nhận rằng bạn đã cho phép đại lý gửi yêu cầu thay mặt bạn.

Thời gian

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi yêu cầu của người tiêu dùng đã được xác minh trong vòng 45 ngày. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do và gia hạn bằng văn bản.

Chúng tôi không tính phí xử lý hoặc phản hồi yêu cầu của người tiêu dùng đã được xác minh trừ khi yêu cầu đó quá mức, lặp đi lặp lại hoặc rõ ràng là không có cơ sở. Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu đảm bảo một khoản phí, chúng tôi sẽ cung cấp giải thích và ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu.

Bạn chỉ có thể yêu cầu truy cập hoặc di chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng.

Không phân biệt đối xử

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn vì đã thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào của bạn.

Tính toán ưu đãi / chương trình phần thưởng - Ưu đãi tài chính

Chúng tôi có thể cung cấp các ưu đãi, chẳng hạn như phiếu giảm giá hoặc chiết khấu khi mua hàng để đổi lấy thông tin cá nhân (ví dụ: đăng ký qua email). Chúng tôi cũng có thể cung cấp một chương trình khách hàng thân thiết sẽ cung cấp một số đặc quyền nhất định, chẳng hạn như phần thưởng và ưu đãi độc quyền, cũng như các chương trình khác như rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi. Chúng tôi thường không chỉ định tiền tệ hoặc giá trị khác cho thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi chuyển nhượng giá trị đó, chúng tôi đã đánh giá thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng dựa trên một phần giá trị của dấu vết người tiêu dùng của các sản phẩm mới và chia sẻ các ưu đãi trong tương lai phù hợp với sở thích của bạn với giá trị cạnh tranh. Giá trị là một nỗ lực thiết thực và thiện chí thường liên quan đến (i) các loại thông tin cá nhân được thu thập (ví dụ: tên, địa chỉ email), (ii) khả năng chuyển giao thông tin cá nhân đó cho chúng tôi, (iii) giá chiết khấu được cung cấp, (iv) khối lượng người tiêu dùng đăng ký vào các chương trình của chúng tôi và (v) sản phẩm hoặc dịch vụ mà các chương trình, hoặc sự khác biệt về giá cả hoặc dịch vụ, Áp dụng. Việc tiết lộ giá trị được mô tả ở đây không nhằm mục đích từ bỏ, cũng không nên được hiểu là sự từ bỏ, thông tin bí mật kinh doanh hoặc độc quyền của chúng tôi, bao gồm cả bí mật thương mại và không cấu thành bất kỳ đại diện nào liên quan đến các nguyên tắc kế toán hoặc chuẩn mực kế toán tài chính được chấp nhận chung.

Để gửi yêu cầu về quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu của bạn, hãy nhấp vào nhấn vào đây.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Theo luật của một số tiểu bang, các nhà khai thác trang web và dịch vụ trực tuyến được yêu cầu tiết lộ cách họ phản hồi với các tín hiệu "không theo dõi" của trình duyệt web. L'Oréal USA hiện không thực hiện các hành động để phản hồi các tín hiệu Không theo dõi vì một tiêu chuẩn thống nhất cho phản hồi như vậy vẫn chưa được thiết lập.

Các nhà điều hành trang web và dịch vụ trực tuyến ở một số tiểu bang được yêu cầu tiết lộ liệu các bên thứ ba có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của người dùng của họ theo thời gian và trên các trang web khác nhau khi người dùng sử dụng trang web hoặc dịch vụ của nhà điều hành hay không. Các bên thứ ba có nội dung hoặc dịch vụ trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như tính năng xã hội, dịch vụ phân tích hoặc đối tác mạng quảng cáo, có thể lấy thông tin về thói quen duyệt web hoặc sử dụng của bạn.

Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi và có hồ sơ trên Trang web L'Oréal USA, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa các đánh giá hoặc nội dung khác mà bạn đã đăng trên trang web bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê ở cuối thông báo này và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt (tức là ngày và chú thích) về (các) bài đăng bạn muốn xóa. Xin lưu ý rằng việc xử lý yêu cầu của bạn không đảm bảo xóa hoàn toàn hoặc toàn diện nội dung bạn đã đăng.

TRẺ EM: Các trang web của L'Oréal USA không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi xác định khi thu thập rằng người dùng dưới độ tuổi này, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc duy trì Thông tin Cá nhân của họ mà không có sự đồng ý của cha mẹ / người giám hộ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một đứa trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các phương thức được liệt kê trong phần Liên hệ với chúng tôi ở cuối thông báo này.

Sự đồng ý của cha mẹ: Trẻ vị thành niên từ 13 tuổi đến tuổi trưởng thành trong tiểu bang của họ phải yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của họ cho phép sử dụng bất kỳ tài sản nào của L'Oréal USA. Đối với các thương hiệu L'Oréal USA cung cấp thương mại điện tử, bạn chỉ có thể mua hàng nếu bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc độ tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán cư trú của bạn.

Sự tham gia của cha mẹ: Chúng tôi đặc biệt khuyên trẻ vị thành niên từ 13 tuổi trở lên nên xin phép cha mẹ trước khi gửi bất kỳ thông tin nào về bản thân cho bất kỳ ai qua Internet và chúng tôi khuyến khích phụ huynh dạy con cái của họ về các phương pháp sử dụng internet an toàn.

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

L'Oréal USA duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân khỏi bị mất mát, sử dụng trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy và khi chuyển thông tin để xử lý và yêu cầu các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi cũng làm như vậy. Tuy nhiên, không có việc truyền hoặc lưu trữ thông tin dữ liệu điện tử nào có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi

CÁC TRANG WEB KHÁC

Các trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi L'Oréal USA. Điều này bao gồm các liên kết từ các nhà quảng cáo, nhà tài trợ và/hoặc đối tác có thể sử dụng (các) logo của chúng tôi như một phần của thỏa thuận đồng thương hiệu hoặc đồng tiếp thị. Chúng tôi không kiểm soát, đề xuất hoặc xác nhận và không chịu trách nhiệm về các trang web này hoặc nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc chính sách hoặc thông lệ bảo mật của chúng. Các trang web khác này có thể gửi cookie của riêng họ hoặc các công nghệ theo dõi khác đến thiết bị của bạn, họ có thể thu thập dữ liệu một cách độc lập hoặc thu thập Thông tin cá nhân và có thể có hoặc không có chính sách bảo mật được công bố của riêng họ. Bạn cũng nên đánh giá độc lập tính xác thực của bất kỳ trang web nào xuất hiện hoặc tuyên bố rằng đó là một trong những Trang web của chúng tôi (bao gồm cả những trang được liên kết đến thông qua email hoặc trang mạng xã hội). Trang web có thể cung cấp các phòng trò chuyện, diễn đàn, bảng tin nhắn và nhóm tin tức. Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong các khu vực này đều trở thành thông tin công khai và không tuân theo các quy định của Thông báo về Quyền riêng tư và Cookie này.

ĐỒNG Ý XỬ LÝ THÔNG TIN Ở HOA KỲ VÀ CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ KHÁC

Các trang web được điều chỉnh và vận hành trong, và theo luật pháp của Hoa Kỳ, và được dành cho việc hưởng thụ của cư dân Hoa Kỳ. Các trang web dành riêng cho quốc gia hoặc khu vực có sẵn cho các thương hiệu và sản phẩm của L'Oréal trên khắp thế giới. L'Oréal không tuyên bố rằng các Trang web được điều chỉnh hoặc vận hành theo luật pháp của bất kỳ quốc gia nào khác. Cho rằng chúng tôi là một doanh nghiệp quốc tế, việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nhất thiết phải liên quan đến việc truyền dữ liệu trên cơ sở quốc tế. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu, Canada hoặc bất kỳ nơi nào khác bên ngoài Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng thông tin chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào, bạn (a) thừa nhận rằng Trang web phải tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ, (b) đồng ý với việc thu thập, xử lý, duy trì và chuyển thông tin đó vào và đến Hoa Kỳ và các lãnh thổ hiện hành khác, trong đó luật bảo mật có thể không toàn diện bằng hoặc tương đương với luật bảo mật ở quốc gia nơi bạn cư trú và / hoặc là công dân, và (c) từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào có thể phát sinh theo các luật đó.

THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

Xin lưu ý, chúng tôi có thể thay đổi thông tin trên Trang web và / hoặc Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào và bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi xuất bản các bản sửa đổi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

CÔNG TY TNHH L’OREAL VIỆT NAM
Người đại diện: Rachow Benjamin
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Vincom, Số 45A đường Lý Tự Trọng và số 72 đường Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: 02839369142 | Email:[email protected]
MSDN: 0102289856 cấp ngày 23/05/2007 tại Hà Nội

CẬP NHẬT: THÁNG BA, 2022

Message
Download Chrome